ABB PM864AK01

ABB PM864AK01

现货QQ2851195443+电话15359408275 张可可】!

主营优势产品如下↓
▋本特利,英维斯Invensys Triconex!▋AB 1756 1747 1785 1746 1771 PLC 模块!
▋施耐德140 PLC模块!▋西门子摩尔、以及停产数控系统备件!
▋GE IC693 IC697 IS200系列 plc模块!▋ABB的DSQC系列机器人备件!
▋博世力士乐驱动模块!▋摩托罗拉motorola MVME 工业模组!以及全球各品牌的停产产品。

CI626A 3BSE005023R1
DSBC174 3BSE012211R1
IMASI23
NAOM01
PM860K01 3BSE018100R1
SC203-100A-002IR-010-01K-05
SDCS-CON-2A ADT309600R0002
SDCS-IOB-22 3BSE005177R1
SDCS-IOB-3 3BSE004086R1
SDCS-PIN-41A 3BSE004939R1
SDCS-POW-4 3ADT315100R1001
CI522 3BSE012790R1
CI522A 3BSE018283R1
PCP36 P70931-4-0369
CMA132 3DDE300412
PM-6 810-49867 650PM-24CG-ADK3/0431
NPSA-ZMTA-401AE-CE
SC510 3BSE003832R1
DSDO115A 3BSE018298R1
TU830V1
DI810 3BSE008508R1
DO810
07AI91
07DI92

ABB DSCA 160A

1746-OAP12

ABB DSQC679

ABB DSBC176

ABB DSCA 160A

ABB MAG-XE

ABB MAI32MAD

ABB PM864AK01
Send product request

To: MOORE(HK)AUTOMATION LIMITED
Your E-mail:
Message text:


Send to other suppliers

Other supplier products

6ES5535-3LB12
6ES5535-3LB12 6ES5535-3LB12 ▲contact:Unity Shan ▲2851195443@qq.com▲86-0592-5173275▲86-15359408275  ▲fax:86-0592-5165561 ▲QQ:2851195443 ▲ SKYPE:evangeline.zx...
1771-DB
1771-DB 1771-DB ▲contact:Unity Shan ▲2851195443@qq.com▲86-0592-5173275▲86-15359408275  ▲fax:86-0592-5165561 ▲QQ:2851195443 ▲ SKYPE:evangeline.zxd@outl...
TRICONEX 4351B
TRICONEX 4351B TRICONEX 4351B NEW +ORIGINAL+ IN STOCK+BEST PRICE+ONE WARRANTY *+Contact:Unity Shan *Email: 2851195469@qq.com/evangeline.zxd@outlook.com* *TEL: 86-...
ESCAP	P430 258 005-01
ESCAP P430 258 005-01 ESCAP P430 258 005-01 ▲contact:Unity Shan ▲2851195443@qq.com▲86-0592-5173275▲86-15359408275  ▲fax:86-0592-5165561 ▲QQ:2851195443 ▲ SKYPE:evang...
DI 3503E TRICON
DI 3503E TRICON DI 3503E TRICON NEW +ORIGINAL+ IN STOCK+BEST PRICE+ONE WARRANTY *+Contact:Unity Shan *Email: 2851195469@qq.com/evangeline.zxd@outlook.com* *TEL: 86...
All supplier products

Same products

1756-L55M22
1756-L55M22 Seller: 1756-L55M22             Contact:Ding Tel:86-0592-5807279 Mobph:86-1...
1771-CL2
1771-CL2 Seller: 1771-CL2           Contact:Ding Tel:86-0592-5807279 Mobph:86-18059851632...
1771-OFE2
1771-OFE2 Seller: 1771-OFE2           Contact:Ding Tel:86-0592-5807279 Mobph:86-1805985163...
1756-M08SE
1756-M08SE Seller: 1756-M08SE           Contact:Ding Tel:86-0592-5807279 Mobph:86-180598516...
1771-NBV1
1771-NBV1 Seller: 1771-NBV1           Contact:Ding Tel:86-0592-5807279 Mobph:86-1805985163...