oral Turinabol + Oral DHT+100% quality guaranteed

oral Turinabol + Oral DHT+100% quality guaranteed oral Turinabol + Oral DHT+100% quality guaranteed Description: oralTurinabol /4-chloro dehydro methyltestosterone Alias: Turinabol oralTurinabol CAS No: 2446-23-3 oralTurinabol MF: C20H27ClO2 oralTurinabol MW: 334.88 Purity: 99% Appearance: white crystalloid powder. Applications: Using method: you can use the Chlordehydromethyltestosterone(Turinabol) powder 11mg every time and two times a day.also if you have a disadvantage of man genitals ,you should use 6mg at a time ,the Chlordehydromethyltestosterone(Turinabol) powder is quality 99%.the Chlordehydromethyltestosterone(Turinabol) should be used carefully. Our company can supply many high-quality products . Welcome to inquiry and I will give you more detailed information . Quality and Honest first, any trial order is welcomed, Normal MIQ is 10g, pls contact me: Email ID:hanna@pharmade.com ID: spencer.ku1 yahoo ID: hannaku3020 Cell:86-18038192042


在线询价

至: shenzhen shijingu technology Cor,ltd
Your E-mail:
消息正文:


Send to other suppliers

Other supplier products

Turinabol oral DHT steroid hormone hanna@pharmade.com
Turinabol oral DHT steroid hormone hanna@pharmade.com
Testosterone Base Testosterone steroid powder USP standard
Testosterone Base Testosterone steroid powder USP standard
供应产品

Same products

焊丝马盘
焊丝马盘 卖方: 主焊丝网有限公司 我们的马板对任何家畜都很友善 站在马板围栏前面的一个男孩领着一只正在吃草的棕色马。 WHP-01:家畜马板。 马板在建立临时或永久性的马笔方面发挥重要作用。 2“×4&r...
焊丝猪圈
焊丝猪圈 卖方: 主焊丝网有限公司 猪皮可重复使用和耐用的各种用途 两只白猪站在猪面板笔内。 HP-01:猪面板笔。 猪圈是繁忙的农场和牧场的必要障碍。制造4 ga。或1/4英寸杆,当猪进入或摩擦时,猪栅栏不会破裂或塌陷。面板焊接...
焊丝线板 卖方: 主焊丝网有限公司 多功能的牛面板 - 家禽皮,格子,花园围栏 一只牛留在牛面板钢笔内。 WCP-01:家畜牛面板。 焊丝线板用于保护和控制栖息地的牲畜。从4 ga制造或6 ga。钢丝绳,坚固坚固的结构,可承受家畜...
游泳池围栏
游泳池围栏 卖方: 主焊丝网有限公司 游泳池击剑 - 依法治安 游泳池可以是非常危险的地方,特别是对于儿童。据报道,该国有数千起溺水事件。为了防止这些悲剧,池主必须安装屏障,以防止法律未经授权的访问。黑色乙烯基涂层卷顶焊接钢丝网是最...
监狱安全围栏
监狱安全围栏 卖方: 主焊丝网有限公司 监狱安全围栏 - 内外障碍 358监狱网格,手指间距难攀登。 PSF-01:358监狱安全围栏。 监狱围栏围墙在抵抗入侵者,逃跑者或违禁品方面发挥重要作用。 358安全焊丝栅栏常常伴随着顶部的剃...