Fuel Pump Module Assembly

Origin China Model Number BP3947M Brand Name BUMPS UPC 080044399506 Principle Application as follows CHEVROLET C1500 98-97 V6-4.3L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET C1500 99-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET C1500 99-98 V8-5.0L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET C2500 00-98 V8-7.4L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET C2500 00-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET C2500 1998 V8-5.0L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET C3500 00-98 V8-7.4L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET C3500 00-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET K1500 98-97 V6-4.3L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET K1500 99-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET K1500 99-98 V8-5.0L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET K2500 00-98 V8-7.4L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET K2500 00-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET K2500 1998 V8-5.0L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET K3500 00-98 V8-7.4L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET K3500 00-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K1500 PICKUP; 262 (4.3L) 97-98 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K1500 PICKUP; 305 (5.0L) 1998 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K1500 PICKUP; 305 (5.0L) (M), 350 (5.7L) (R) (K1500 2 Dr. Ext'd. Cab and 3 Dr. Ext'd. Cab Pickup w/6 1999 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K1500 PICKUP; 350 (5.7L) 1998 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K1500 PICKUP; 350 (5.7L) (R), 454 (7.4L) (J) (K2500 2 Dr. Std. Cab and 2 Dr. Ext'd Cab Pickup w/8' B 1999 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K2500 PICKUP; 305 (5.0L) 1998 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K2500 PICKUP; 350 (5.7L) 1998 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K2500 PICKUP; 350 (5.7L) (R) (K2500, 3500 2 Dr. Std. Cab and 2 Dr. Ext'd. Cab Pickup w/8' Bed, K2500 2000 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K2500 PICKUP; 350 (5.7L) (R), 454 (7.4L) (J) (K2500 2 Dr. Std. Cab and 2 Dr. Ext'd Cab Pickup w/8' B 1999 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K2500 PICKUP; 454 (7.4L) 1998 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K2500 PICKUP; 454 (7.4L) 2000 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K3500 PICKUP; 350 (5.7L) 1998 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K3500 PICKUP; 350 (5.7L) (R), 454 (7.4L) (J) (K2500 2 Dr. Std. Cab and 2 Dr. Ext'd Cab Pickup w/8' B 1999 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K3500 PICKUP; 454 (7.4L) 1998 Fuel Pump Module Assembly CHEVROLET TRUCK K3500 PICKUP; 454 (7.4L) 2000 Fuel Pump Module Assembly GMC C1500 98-97 V6-4.3L Fuel Pump Module Assembly GMC C1500 99-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly GMC C1500 99-98 V8-5.0L Fuel Pump Module Assembly GMC C2500 00-98 V8-7.4L Fuel Pump Module Assembly GMC C2500 00-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly GMC C2500 1998 V8-5.0L Fuel Pump Module Assembly GMC C3500 00-98 V8-7.4L Fuel Pump Module Assembly GMC C3500 00-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly GMC K1500 98-97 V6-4.3L Fuel Pump Module Assembly GMC K1500 99-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly GMC K1500 99-98 V8-5.0L Fuel Pump Module Assembly GMC K2500 00-98 V8-7.4L Fuel Pump Module Assembly GMC K2500 00-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly GMC K2500 1998 V8-5.0L Fuel Pump Module Assembly GMC K3500 00-98 V8-7.4L Fuel Pump Module Assembly GMC K3500 00-98 V8-5.7L Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K15/K1500 PICKUP; 262 (4.3L) 97-98 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K15/K1500 PICKUP; 305 (5.0L) 1998 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K15/K1500 PICKUP; 305 (5.0L) (M), 350 (5.7L) (R) (K1500 2 Dr. Ext'd. Cab and 3 Dr. Ext'd. Cab Pickup 1999 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K15/K1500 PICKUP; 350 (5.7) 1999 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K15/K1500 PICKUP; 350 (5.7L) 1998 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K25/K2500 PICKUP; 305 (5.0L) 1998 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K25/K2500 PICKUP; 350 (5.7) 1999 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K25/K2500 PICKUP; 350 (5.7L) 1998 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K25/K2500 PICKUP; 350 (5.7L) 2000 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K25/K2500 PICKUP; 350 (5.7L) (R), 454 (7.4L) (J) (K2500 2 Dr. Std. Cab and 2 Dr. Ext'd Cab Pickup w/ 1999 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K25/K2500 PICKUP; 454 (7.4L) 1998 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K25/K2500 PICKUP; 454 (7.4L) 2000 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K35/K3500 PICKUP; 350 (5.7) 1999 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K35/K3500 PICKUP; 350 (5.7L) 1998 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K35/K3500 PICKUP; 350 (5.7L) 2000 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K35/K3500 PICKUP; 350 (5.7L) (R), 454 (7.4L) (J) (K2500 2 Dr. Std. Cab and 2 Dr. Ext'd Cab Pickup w/ 1999 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K35/K3500 PICKUP; 454 (7.4L) 1998 Fuel Pump Module Assembly GMC TRUCK K35/K3500 PICKUP; 454 (7.4L) 2000 Fuel Pump Module Assembly Related Keywords: Fuel Pump Module Assembly , Fuel Pump , Electric Fuel Pump Assembly , Electric Module Assembly Price USD 34.5 / PCS Price Condition FOB Shanghai&Ningbo Packaging 1 pcs per inner pack, 10 pcs per master carton Package Size 33.47 x 16.14 x 16.73 Inches Package Weight 28.6 Pounds Delivery lead time 20-30days Minimum order 100PCS Supply ability 1200000pcs


在线询价

至: 江苏奔腾汽车科技有限公司
Your E-mail:
消息正文:


Send to other suppliers

Other supplier products

Electric Fuel Pump
Electric Fuel Pump
Fuel Pump Module Assembly
Fuel Pump Module Assembly
Electric Fuel Pump
Electric Fuel Pump
Electric Fuel Pump
Electric Fuel Pump
Fuel Pump Module Assembly
Fuel Pump Module Assembly
供应产品

Same products

DC 12/24V Saltwater Electric Outboard Motor, White Electric Trolling Motor, Boat Engine
DC 12/24V Saltwater Electric Outboard Motor, White Electric Trolling Motor, Boat Engine 卖方: Ningbo Gengjia Metal Products Company
火车闸瓦、机车闸瓦、合成闸瓦
火车闸瓦、机车闸瓦、合成闸瓦 卖方: 昆山艾力克斯铁路配件有限公司 火车闸瓦(合成闸瓦、复合闸瓦、高摩低摩闸瓦) 一、火车闸瓦概述 刹车片在铁路用语上称作闸瓦,闸瓦位于车轮的踏面上,当要煞车时,经由轫机的作用,让车轮前后的两片闸瓦将车轮夹紧,达到停车的目的。火车...
卖方: www.mewanten.com
卖方: www.mewanten.com
卖方: www.mewanten.com