.

ADH34000 series20-50T螺旋钻土机用于建筑机械

螺旋钻机是一种适合建筑基础工程中快速成孔作业的施工机械,适用于电力、电信、市政、高速、高铁、公路、建筑、石油、林木等各种土质层上面的柱杆、木桩、桥墩、林木等钻孔工程,实现多功能特点。其施工效率高,是电力、电信、市政、高速、高铁、公路、建筑、石油、林木等理想的基础施工设备。螺旋钻机适用于填土层、粘土层、粉土层、淤泥层、沙土层、冻土层以及端螺旋不能钻进的含有部分卵石、碎石的地层。采用岩心钻头,还可以嵌入岩层。在线联系供应商

至: 宁波鑫灿液压传动有限公司
Your E-mail:
消息正文:


Send to other suppliers

Other supplier products

ADH34000 series20-50T螺旋钻土机用于建筑机械
ADH34000 series20-50T螺旋钻土机用于建筑机械 螺旋钻机是一种适合建筑基础工程中快速成孔作业的施工机械,适用于电力、电信、市政、高速、高铁、公路、建筑、石油、林木等各种土质层上面的柱杆、木桩、桥墩、林木等钻孔工程,实现多功能特点。其施工效率高,是电力、电信、市政、高速、高铁、公路、建筑、石油、林木等理想的基础施工设备。螺旋钻机适用于填土层、...
ADH 4.5-8T系列挖掘机钻孔机
ADH 4.5-8T系列挖掘机钻孔机 Model ADH5700W ADH7...
ADH9800 8-13T系列力士乐gft终传动液压土钻施工用钻头
ADH9800 8-13T系列力士乐gft终传动液压土钻施工用钻头 螺旋钻机是一种适合建筑基础工程的快速成孔作业的施工机械,适用于电力,电信,市政,高速,高铁,公路,建筑,石油,林木等各种土质层上面的柱杆,木桩,桥墩,林木等钻孔工程,实现多功能特点。其施工效率高,是电力,电信,市政,高速,高铁,公路,建筑,石油,林木等理想的基础施工设备。螺旋钻机适用于填土层,...
XSM1系列液压马达,用于矿山工程绞车
XSM1系列液压马达,用于矿山工程绞车 XSM系列电动机是基于意大利技术的多年经验的结果,并且结合了旨在提高电动机机壳强度和内部动态组件的负载能力的技术的多种设计变型。结果是一系列具有高连续额定功率的电动机,这既是因为减少了内部比重,又是因为机械和容积效率很高,这有助于减少产生的热量,并因此带来了负面影响。 类型 ...
ADH4500系列3-4.5T螺旋钻驱动装置用于紧凑型挖掘机附件钻孔螺旋钻驱动
ADH4500系列3-4.5T螺旋钻驱动装置用于紧凑型挖掘机附件钻孔螺旋钻驱动 Model ADH2900W ADH3600W ...
供应产品

Same products

crawler excavator, wheel loader, backhoe loader
crawler excavator, wheel loader, backhoe loader 卖方: Jinan Kente Machinery Co., Ltd
ADH34000 series20-50T螺旋钻土机用于建筑机械
ADH34000 series20-50T螺旋钻土机用于建筑机械 卖方: 宁波鑫灿液压传动有限公司 螺旋钻机是一种适合建筑基础工程中快速成孔作业的施工机械,适用于电力、电信、市政、高速、高铁、公路、建筑、石油、林木等各种土质层上面的柱杆、木桩、桥墩、林木等钻孔工程,实现多功能特点。其施工效率高...
ADH30000系列20-30t液压扭矩螺旋钻挖掘机土钻
ADH30000系列20-30t液压扭矩螺旋钻挖掘机土钻 卖方: 宁波鑫灿液压传动有限公司 螺旋钻机是一种适合建筑基础工程中快速成孔作业的施工机械,适用于电力、电信、市政、高速、高铁、公路、建筑、石油、林木等各种土质层上面的柱杆、木桩、桥墩、林木等钻孔工程,实现多功能特点。其施工效率高...
ADH20000w系列13-20T高扭矩土钻钻孔机
ADH20000w系列13-20T高扭矩土钻钻孔机 卖方: 宁波鑫灿液压传动有限公司 ...
bách khoa toàn thư
bách khoa toàn thư 卖方: Bull Global Trading Limited Cách sử dụng chỉ báo RSI trong phân tích kỹ thuật Thời gian phá...